Privaatsusavaldused (EL)

Käesolevat privaatsusavaldust uuendati viimati 14. septembril 2023 ja see kehtib Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi kodanike ja seaduslikult alaliste elanike kohta. Käesolevas privaatsusavalduses selgitame, mida me teeme teie kohta https://cityboxhotels.com kaudu saadud andmetega. Soovitame teil seda avaldust hoolikalt lugeda. Töötlemisel järgime eraelu puutumatust käsitlevate õigusaktide nõudeid. See tähendab muu hulgas, et
 • me nimetame selgelt eesmärgid, milleks me isikuandmeid töötleme. Seda teeme käesoleva privaatsusavaldusega;
 • püüame piirata isikuandmete kogumist ainult seaduslikel eesmärkidel vajalike isikuandmetega;
 • küsime esmalt teie selgesõnalist nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks juhtudel, mis nõuavad teie nõusolekut;
 • võtame teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid turvameetmeid ja nõuame seda ka isikutelt, kes meie nimel isikuandmeid töötlevad;
 • austame teie õigust tutvuda oma isikuandmetega või lasta neid teie taotlusel parandada või kustutada.
Kui teil on küsimusi või soovite teada, milliseid andmeid me teie kohta täpselt säilitame, võtke meiega ühendust.
Me võime koguda või saada isikuandmeid mitmel eesmärgil, mis on seotud meie äritegevusega, mille hulka võivad kuuluda järgmised: (klõpsake laiendamiseks)

1.1 Kontakt – telefoni, posti, e-posti ja/või veebivormide kaudu.

Selleks kasutame järgmisi andmeid:
 • Ees- ja perekonnanimi
 • e-posti aadress
 • telefoninumber
 • IP-aadress
 • Geolokatsiooni andmed
Alus, mille alusel me võime neid andmeid töödelda, on järgmine: Nõusoleku andmisel. Säilitamisperiood Me säilitame neid andmeid pärast teenuse lõpetamist järgmise arvu kuude jooksul: 36

1.2 Maksed

Selleks kasutame järgmisi andmeid:
 • Ees- ja perekonnanimi
 • kodu- või muu füüsiline aadress, sealhulgas tänava nimi ja linna või valla nimi
 • e-posti aadress
 • telefoninumber
 • IP-aadress
 • Geolokatsiooni andmed
Alus, mille alusel me võime neid andmeid töödelda, on järgmine: Nõusoleku andmisel. Säilitamisperiood Me säilitame neid andmeid pärast teenuse lõpetamist järgmise arvu kuude jooksul: 36

1.3 Konto registreerimine

Selleks kasutame järgmisi andmeid:
 • ees- ja perekonnanimi
 • e-posti aadress
 • telefoninumber
 • IP-aadress
 • Geolokatsiooni andmed
Alus, mille alusel me võime neid andmeid töödelda, on järgmine: Nõusoleku andmisel. Säilitamisperiood Me säilitame neid andmeid pärast teenuse lõpetamist järgmise arvu kuude jooksul: 36

1.4 Uudiskirjad

Selleks kasutame järgmisi andmeid:
 • Ees- ja perekonnanimi
 • e-posti aadress
 • IP-aadress
 • Geolokatsiooni andmed
Alus, mille alusel me võime neid andmeid töödelda, on: Nõusoleku andmisel. Säilitamisperiood Me säilitame neid andmeid kuni teenuse lõpetamiseni.

1.5 Toetada teenuseid või tooteid, mida klient soovib osta või on ostnud.

Selleks kasutame järgmisi andmeid:
 • Ees- ja perekonnanimi
 • e-posti aadress
 • telefoninumber
 • IP-aadress
 • Geolokatsiooni andmed
Alus, mille alusel me võime neid andmeid töödelda, on järgmine: Nõusoleku andmisel. Säilitamisperiood Me säilitame neid andmeid pärast teenuse lõpetamist järgmise arvu kuude jooksul: 36

1.6 Statistika koostamine ja analüüsimine veebisaidi täiustamiseks.

Selleks kasutame järgmisi andmeid:
 • IP-aadress
 • Interneti-aktiivsuse andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult, sirvimisajalugu, otsingulugu ja teave tarbija suhtlemise kohta veebisaidi, rakenduse või reklaamiga.
 • Geolokatsiooni andmed
Alus, mille alusel me võime neid andmeid töödelda: Nõusoleku andmisel. Säilitamisperiood Me säilitame neid andmeid kuni teenuse lõpetamiseni.
Me jagame neid andmeid ainult volitatud töötlejate ja muude kolmandate isikutega, kelle jaoks tuleb saada nõusolek. Protsessorid Nimi: Visbook Riik: Norra Eesmärk: Broneerimine Nimi: Visbook: Google Riik: Google: Iirimaa Eesmärk: turundus ja statistika Nimi: Hotjar Ltd. Riik: Malta Eesmärk: kasutajakogemuse analüüs Nimi: Meta Riik: Meta: Iirimaa Eesmärk: turundus Nimi: Bookbost Riik: Rootsi Eesmärk: vestlus

Meie veebisait kasutab küpsiseid. Lisateavet küpsiste kohta leiate meie küpsiste poliitikast.

Avaldame isikuandmeid, kui meilt nõutakse seadusega või kohtumäärusega, vastuseks õiguskaitseorganile, kui see on lubatud muude õigusnormide alusel, teabe esitamiseks või avaliku turvalisusega seotud küsimuse uurimiseks. Kui meie veebisait või organisatsioon võetakse üle, müüakse või osaleb ühinemise või omandamise käigus, võidakse teie andmed avalikustada meie nõustajatele ja võimalikele ostjatele ning edastada uutele omanikele.

Oleme pühendunud isikuandmete turvalisusele. Võtame asjakohaseid turvameetmeid, et piirata isikuandmete kuritarvitamist ja volitamata juurdepääsu neile. Sellega tagatakse, et teie andmetele on juurdepääs ainult vajalikel isikutel, et juurdepääs andmetele on kaitstud ja et meie turvameetmed vaadatakse korrapäraselt üle.

Käesolev privaatsusdeklaratsioon ei kehti kolmandate isikute veebisaitide kohta, mis on ühendatud meie veebisaidil olevate linkide kaudu. Me ei saa garanteerida, et need kolmandad osapooled käitlevad teie isikuandmeid usaldusväärselt või turvaliselt. Soovitame teil enne nende veebisaitide kasutamist lugeda nende veebisaitide privaatsusavaldusi.

Me jätame endale õiguse teha käesolevasse privaatsusavaldusse muudatusi. Soovitame teil regulaarselt tutvuda käesoleva privaatsusavaldusega, et olla teadlik mis tahes muudatustest. Lisaks teavitame teid aktiivselt, kui see on võimalik.

Kui teil on küsimusi või soovite teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta omame, võtke meiega ühendust. Võite meiega ühendust võtta, kasutades allpool esitatud teavet. Teil on järgmised õigused:
 • Teil on õigus teada, miks teie isikuandmeid vajatakse, mis nendega juhtub ja kui kaua neid säilitatakse.
 • Juurdepääsuõigus: Teil on õigus tutvuda oma teadaolevate isikuandmetega.
 • Õigus andmete parandamisele: teil on õigus täiendada, parandada, kustutada või blokeerida oma isikuandmeid, kui te seda soovite.
 • Kui olete andnud meile nõusoleku oma andmete töötlemiseks, on teil õigus see nõusolek tagasi võtta ja lasta oma isikuandmed kustutada.
 • Õigus edastada oma andmeid: teil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt kõiki oma isikuandmeid ja edastada need tervikuna teisele vastutavale töötlejale.
 • Õigus esitada vastuväiteid: te võite esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele. Me täidame seda, kui töötlemiseks ei ole põhjendatud põhjusi.
Palun märkige alati selgelt, kes te olete, et me saaksime olla kindlad, et me ei muuda ega kustuta vale isiku andmeid.

Kui te ei ole rahul sellega, kuidas me teie isikuandmete töötlemist käsitleme (kaebus), on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

Citybox AS
Nygårdsgaten 29, 5015 Bergen
Norra
Veebileht: https://cityboxhotels.com
E-post: gdpr@cityboxhotels.com
Telefoninumber: +47 55 31 25 00